سرای تجاری، ولگاگراد، روسیه،سرای تجاری مازندران

مهر ۱۶, ۱۳۹۸

افتتاح سرای تجاری مازندران در ولگاگراد روسیه

افتتاح سرای تجاری مازندران در ولگاگراد روسیه با حضور رئیس اتاق ساری، استاندار مازندران، معاون اول استاندار ولگاگراد، سفیر ایران در روسیه و رئیس اتاق بازرگانی […]