رب گوجه شیشه ای، بسته بندی شیشه ای،رب گوجه

دی ۲۱, ۱۴۰۰
رب گوجه بسته بندی شیشه ای

رب گوجه در بسته بندی شیشه ای

رب گوجه در بسته بندی شیشه ای چی چی لاس در اوزان مختلف و بریکس استاندارد 27%  توسط شرکت صنایع غذایی خزر عصاره وارنا تولید شده […]