صادرات رب به روسیه، رب گوجه منجی رب گوجه گراهانس

دی ۱۰, ۱۳۹۸
رب گوجه ایرانی

مقایسه تولید گوجه فرنگی در ایران و روسیه

کشور روسیه در سال ۲۰۱۷، حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گوجه تولید کرده است که تقریبا معادل نصف تولید گوجه در ایران با میزان […]
آبان ۶, ۱۳۹۸
صادرات رب گوجه

صادرات رب گوجه فرنگی منجی و گراهانس به روسیه

صادرات رب گوجه فرنگی منجی و گراهانس به روسیه یکی دیگر از دستاوردهای موفق صنایع غذایی خزر عصاره وارنا در کنار برند محبوب، معروف و با […]