رب گوجه فرنگی 70 گرمی، رب گوجه فرنگی ساشه، رب گوجه فرنگی تک نفره

شهریور ۱۵, ۱۴۰۱
رب گوجه فرنگی 70 گرمی تک نفره چی چی لاس

رب گوجه فرنگی 70 گرمی تک نفره چی چی لاس

بسته بندی ساشه به خاطر سایز کوچکش موارد استفاده زیادی در بحث دارو و بهداشت و مخصوصا مواد غذایی دارد. یکی از انواع این ساشه ها، […]