رب گوجه فرنگی

مهر ۲۲, ۱۴۰۲
رب گوجه فرنگی در ابتدا

رب گوجه فرنگی در ابتدا

گوجه فرنگی با حجم براشت حداقل ۱۷۰ میلیون تن در هر سال، عنوان محبوبترین میوه را از آن خود کرده است.گوجه فرنگی چه به شکل پخته […]