انواع محصولاتی که از هالوپینو به دست می‌آیند،سس هالوپینو،ترشی هالوپینو،مواد تشکیل دهنده ترشی هالوپینو،ترشی هالوپینو چی چی لاس

آبان ۱۱, ۱۴۰۲
موارد استفاده از فلفل هالوپینو (سس،ترشی، ...)

موارد استفاده از فلفل هالوپینو (سس،ترشی، …)

فلفل هالوپینو طعم تندی دارد اما این تندی با توجه به زمان کاشت و برداشت می‌تواند متفاوت باشد. اگر فلفل هالوپینو را دیر برداشت کنید، رنگ […]