بسته بندی پاکتی، پاکت درب دار، پاکتی چی چی لاس

آبان ۳, ۱۴۰۰
بسته بندی پاکتی درب دار چی چی لاس

بسته بندی پاکتی درب دار چی چی لاس

بسته بندی پاکتی درب دار چی چی لاس، از گوجه و نمک طعام تولید شده و در اوزان 90، 400 و 4000 گرمی برای سهولت استفاده […]