رب گوجه، تولید رب گوجه، رب چی چی لاس، تولید رب چی چی لاس، تولید رب گوجه

شهریور ۱۳, ۱۴۰۰
تولید رب گوجه فرنگی چی چی لاس

تولید رب گوجه فرنگی چی چی لاس

تولید رب گوجه فرنگی 100% ارگانیک چی چی لاس توسط کارخانه صنایع غذایی خزر عصاره وارنا که بیش از 2 دهه فعالیت دارد انجام می شود […]