رب گوجه اسپتیک، رب اسپتیک،اسپتیک چی چی لاس 245 کیلو،

آذر ۱۷, ۱۴۰۰
رب گوجه اسپتیک 245 کیلویی چی چی لاس

رب گوجه اسپتیک 245 کیلویی چی چی لاس

رب گوجه اسپتیک 245 کیلویی چی چی لاس با بریکس استاندارد 36-38 می باشد که درون بشکه های فلزی آبی رنگ و روی یک پالت 4 […]