رب گوجه اسپتیک، رب اسپتیک در بشکه های نو ،رب اسپتیک صادراتی

دی ۱۹, ۱۴۰۰
رب اسپتیک در بشکه های صادراتی

رب اسپتیک در بشکه های نو صادراتی

رب اسپتیک در بشکه های نو صادراتی 245 کیلویی حاوی 235 کیلو مواد خالص و 10 کیلو وزن بشکه می باشد، توسط شرکت صنایع غذایی خزر […]