رب گوجه ساشه، رب گوجه 70 گرمی، رب گوجه ساشه 27%، رب ساشه 70 گرمی

اسفند ۳, ۱۴۰۰
رب گوجه 70 گرمی 27%

رب گوجه ساشه 70 گرمی 27%

رب گوجه ساشه 70 گرمی 27% (25% گوجه و 1.5%) نمک تولید شرکت صنایع غذایی خزر عصاره وارنا می باشد. که این شرکت با برند نام […]