رب گوجه فرنگی، رب گوجه حلبی، رب گوجه فرنگی حلبی، رب گوجه بریکس 27

بهمن ۲۴, ۱۴۰۰
رب حلبی بریکس 27

رب گوجه فرنگی حلبی بریکس 27

رب گوجه فرنگی حلبی در اوزان 9 و 17 کیلویی توسط شرکت صنایع غذایی خزر عصاره وارنا با برند چی چی لاس، با بریکس 27% (25% […]