رب گوجه قوطی، رب گوجه فرنگی قوطی، رب گوجه قوطی درب کلیددار

اسفند ۸, ۱۴۰۰
رب گوجه فرنگی قوطی

رب گوجه فرنگی قوطی با درب کلید دار

یکی از رایج ترین و مناسب ترین نوع بسته بندی مورد استفاده برای رب گوجه فرنگی ، قوطی فلزی میباشد. شرکت صنایع غذایی خزر عصاره وارنا […]