رب گوجه پاکتی، رب پاکتی، رب پاکتی 4 کیلویی، پاکتی 4 کیلویی

مرداد ۱۸, ۱۴۰۰
رب گوجه فرنگی پاکتی 4 کیلویی

رب گوجه فرنگی پاکتی 4 کیلویی

رب گوجه فرنگی پاکتی 4 کیلویی چی چی لاس یکی از بسته بندی های کارخانه صنایع غذایی خزر عصاره وارنا می باشد که این بسته بندی […]